Ukens elv

Vi kikker på elver for anadromt fiske
Sesong 1 – 2020

Kongsfjordelva

elva ved verdens ende

Berlevåg Kommune, Troms og Finnmark fylke

 • Arter:

  Laks og sjørøye

 • Sesong:

  21. juni – 24. august

 • Bestand:

  Solid bestand av laks. Sjørøya er fredet.

 • Antall soner med kortsalg:

  2

 • Prisnivå:

  Middels

Fiskekort:

Berlevåg Jeger og Fisk forpakter Kongsfjordelva, og har da også kortsalget.  Kortsalget i sone 2 er åpent. For sone 1, som er den sonen hvor det meste av fisket foregår, er det et begrenset kortsalg. Som tilreisende fisker så anbefales det å forhåndsbestille fiskekort. Man kan forhåndsbestille ett døgn. Det selges også pakker med overnatting for tilreisende fiskere. Man kan kjøpe en 3 dagers eller en 5 dagers pakke. Det anbefales å booke fisket i god tid da elva er svært populær. Fiskekort kan også kjøpes i vaktbua, åpningstid 17-19 gjennom hele sesongen. Men her foregår det trekning av kort. Det er et rangeringssystem under trekningen (medlemmer med dugnad, medlemmer osv.), som tilreisende vil man da ha noe dårlig odds.

Elva:

Elvas nedbørsfelt er på 275km2, men en middelvannføring på 7m3. Elva er regulert, men har minstevannføring. Kongsfjordelva renner ut i sjøen ved Kongsfjorden. Den fiskbare strekningen er 11km. Denne strekningen er inndelt i to soner. Sone 1 strekker seg fra munningen og opp til fredningssonen i fossen Porten. Sone 2 strekker seg fra oversiden av porten og opp til øvre fredningssoner. Fredningssonene i elva er godt markert.

Fisket

Kongsfjordelva er kjent som en av Norges beste elver målt etter størrelsen og fangst. Elva er ei nydelig elv for fluefiske. Årlig fangst ligger normalt mellom 2-3tonn, og gytebestandsmål blir stort sett nådd hvert år. All laks som går opp i elva blir telt gjennom ei sluse ved munningen. Elvevaktlaget og BJFF har i så måte god kontroll på oppgangen av laks. Fiskestrekningen i sone 1 er svært variert, fra fossehøler, stryk, definerte høler, brekk og rolige partier. Elva regnes som en smålakselv, men det tas bra med mellomlaks og storlaks. Laksen viser seg ofte i elva, og man får et inntrykk av at elva er full av fisk. Selv om laksen ofte viser seg, så er ikke Kongsfjordelva den letteste elva å lure laksen. Fluene som brukes er over forholdsvis små. Og redskapsreglementet tilsier at det meste av sesongen skal det fiskes med flyt og ufortynget flue. Utover sesongen blir laksen svært bitevillig på rifflig hitch og tørrfluer. Enkelte dager kan overflatefiske være overlegent tradisjonelle fluer. Man må regne med å gå en del når man fisker i Kongsfjordelva, spesielt i de nedre deler. Berlevåg JFF har forpaktet elva siden krigen. Dette har de gjort svært bra, og elva regnes i dag som en av Norges best forvaltete vassdrag. Fangstene siste 10 år er faktisk bedre enn noen gang.


STJØRDALSELVA

Meråker – Stjørdal // Nord-Trøndelag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ORKLA

Orkanger // Trøndelag og Innlandet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

VOSSO

Vosso er en elv i Voss kommune i Vestland fylke

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Anadrom – Norges smaleste podcast

Følg oss på Instagram!

Copyright © 2021 Anadrom.net
All photographs and content on this page is copyrighted to Anadrom.net,
and may not be distributed or used without expressed written permission.
All rights reserved - Alle rettigheter reservert