Anadrom.net

Om oss

Norges smaleste podcast

Ønsker du å bli bedre til å fiske laks, sjøørret og sjørøye? Vil du dominere i elva selv under svært krevende forhold? Det vil vi også, men vi har et stykke å gå. I denne pocasten ser vi på ulike aspekter ved anadromt fiske. Vi tar for oss ei ny elv hver uke, ser på aktuelle fluer, utstyrsnyheter og utrolig nok kommer vi jevnlig innom lakseoppdrett.

Kontakt oss

Lytt til oss der du vil

Spotify  |  Google  |  Apple
Pod.space  |  Acast  |  Overcast

Bruker du en annen plattform? Søk etter Anadrom Podcast der du liker å lytte. Trykk «follow» eller «abonner» i din podcastløsning, så får du varsel når nye episoder slippes!

Sponsor?

Her kommer litt om oss –stemmene du hører i Anadrom podcasten.

Kim Werner Thorsen

Skage i Namdalen, 46 år
Antall vassdrag/elver: 46 (altså flere enn Tore) 😀
E-post: kim@anadrom.net

Oppvokst i Hegra ved Stjørdalselva, men har tilbrakt halve livet i Troms (ikke Harstad) og Finnmark. Er i dag bosatt litt for nært Namdalens lakseelver.

Landa min første laks 5. juni 1990. Landa min andre laks 16. august 1991. Mellom de to datoene la jeg inn noen hundre timer og ikke få sluk-kast.

Fisker i dag kun med flue, men hater å bruke penger på fiskeutstyr. Jeg foretrekker billig utrangert utstyr fra venner og bekjente. Jeg er også kjent for å være overraskende dårlig til å kaste med tohånds.

Binder egne fluer. Har ikke noe favorittmønster, men alle fluene må selvfølgelig ha sort overvinge og helst ikke noe blått i seg. (Som du sikkert vet, er det ikke mulig å få laks på blå fluer).

Jeg foretrekker å fiske alene. Det eneste jeg misliker mer enn medfiskere, er motfiskere. Du finner meg derfor gjerne på de mer utilgjengelige delene av elva.

Tore Andreas Schive

Trondheim, 37 år
Antall vassdrag/elver: 42
E-post: tore@anadrom.net

Den 30. juli 1992 kl. 21:30 forandret en markklyse i Røttesmohøla i Bjøra livet mitt. Dette var kvelden hvor jeg landet min første laks. Akkurat på det tidspunktet ble jeg smittet av anadrom-influensa. En herlig influensa, som  mange av våre lyttere også lider av.

Om sommeren har jeg fast base i Gaula og Orkla, men prøver hvert år å få fisket i Bjøra, Namsen, Sanddøla, Stordalselva og Kongsfjordelva.

Fisket mitt består i kun fluefiske, og fluene skal helst være selvprodusert. Fluebinding startet jeg med på slutten av 90-tallet, men det er først de siste 5 årene dette har tatt helt av.

Jeg elsker å prøve nye vassdrag, og har som mål å nå 100 elver. Så langt teller det 42.

Er dessuten stang og snellenerd. Bruker mye tid på å lese om stenger og sneller, eller… egentlig alt som har med fluefiskeutstyr å gjøre.

Så, hva betyr Anadrom?

Anadromi

sakset fra Wikipedia

Anadromi er et vandringsmønster hos fisk som gyter og har yngelstadiet i ferskvann, men som vanligvis lever hele sitt voksne liv i saltvann. Fisk som lever på denne måten blir kalt anadrome, og kan ofte gå gjennom til dels særs imponerende vandringer før de vender tilbake mot elven de ble klekket i.

Blant de mest kjente anadrome fiskene finnes laksefisk som laks, sjøørret og sjørøye. Det finnes også rene ferskvannsbestander av disse artene, men det vanlige er at de voksne lever i havet. Hos mange arter dør fisken rett etter at den har gytt, men noen (blant annet laks og sjøørret) kan svømme tilbake til havet og leve til neste gytesesong. Anadromi forekommer også hos andre fiskegrupper, for eksempel hos havniøye, maisild, stamsild, stør og trepigget stingsild.

Copyright © 2021 Anadrom.net
All photographs and content on this page is copyrighted to Anadrom.net,
and may not be distributed or used without expressed written permission.
All rights reserved - Alle rettigheter reservert